Kvalitetspolicy

Vi drivs av en kultur av innovation, teknisk kompetens och talang, och vårt mål är att höja kvalitetsstandarden för isoleringsprodukter.

Vi har ett gott rykte vad gäller tekniskt kunnande, inte minst tack vare vårt supportteam som kan ge råd om vilken isoleringsprodukt som är bäst lämpad för ditt projekt. Vi försäkrar att din specifikation överensstämmer med aktuella byggregler och andra kolreducerande program, samtidigt som den ger dig kondensationsriskanalyser, U-värdesberäkningar och råd om bästa praxis vid installation.

Om du vill ha en kopia av Recticels kvalitetspolicy kan du kontakta qualitypolicy@recticel.com