Måste skarvarna i Eurowall täckas?

Skarvarna behöver inte täckas, även om vi rekommenderar att man gör det. På så sätt optimeras vindmotståndet. Rectitape har utvecklats speciellt för tätning av skarvar, och håller länge. Rectitape finns även i 30 cm bredd för tejpning av hörn i byggnader.