Recticel Insulation utnämner Ari Tanni till kommersiell direktör för Sverige, Norge och Baltikum

2 juni 2020 – Recticel Insulation stärker sin affärsverksamhet i Norden genom att utnämna branschproffset Ari Tanni till kommersiell direktör. Genom utnämningen accelererar Recticel Insulation sin tillväxtstrategi och expansion i Sverige, Norge och Baltikum genom att tillhandahålla effektiva PIR-isoleringslösningar för hållbart byggande.

Läs om artikeln

Recticel Insulation utnämner Ari Tanni till kommersiell direktör för Sverige, Norge och Baltikum

Recticel, en ledande europeisk aktör på marknaden för polyuretanlösningar, har utnämnt Ari Tanni till kommersiell direktör för Sverige, Norge och Baltikum från och med den 6 maj 2020. Aris uppgift är att sköta den kommersiella delen av PIR-isoleringsverksamheten i regionen och att utveckla den strategiskt. Ari Tanni har tidigare arbetat på Kingspan Insulation Oy som försäljningsdirektör för Finland.

”Med nästan 15 års gedigen erfarenhet av marknaden för polyuretanisolering och stora framgångar inom försäljningshantering och utveckling är Ari ett utmärkt val som kommersiell direktör på Recticel Insulation. Ari är en skicklig yrkesman som energiskt och viljestarkt kommer att ta oss mot vårt mål att bli marknadsledande i branschen”, säger Joël Pirotte, försäljningsdirektör hos Recticel Insulation.

Ari är handelsutbildad och har även en Executive MBA-examen.

Ari Tanni, Recticel Insulation Oy kommersiell direktör

”Jag tar mig an uppgiften med stor entusiasm och motivation. För oss som ny lokal tillverkare av effektiva PIR-värmeisoleringsmaterial kommer det att bli en utmaning. Men vi har stark vilja och ambition, och vårt yrkeskunnande och vår serviceanda är av högsta klass. Jag och mitt team närmar oss marknaden ödmjukt men entusiastiskt och vi är fast beslutna att nå våra mål. Jag är säker på att vi kommer att uppnå stora framgångar på kort och lång sikt”, säger Ari Tanni.

Effektiv värmeisolering med PIR-isoleringsskivor är ett hållbart alternativ för byggbranschen att möta de utmaningar som klimatförändringarna medför. Speciellt i de svåra väderförhållandena i Norden lönar det sig att investera i byggnaders strukturella energieffektivitet för att undvika överkonsumtion och slöseri med energi.

”För att uppnå ett koldioxidneutralt samhälle är det helt klart att vi måste minska kolavtrycket i byggbranschen. I takt med ökade krav på energieffektivitet och allt strängare byggbestämmelser kommer efterfrågan på våra högkvalitativa, energi- och kostnadseffektiva isoleringslösningar att fortsätta öka. Väl utformade och genomförda konstruktioner håller i årtionden”, säger Ari.

Användningen av polyuretanisolering i byggnader tar fart.

”För att möta den växande efterfrågan började Recticel Insulation tillverka PIR-isoleringsskivor i Finland i slutet av 2018. Investeringen på 26 miljoner i den nya anläggningen var strategiskt viktig för företaget. Det är också ett bevis på företagets starka förtroende för den växande nordiska värmeisoleringsmarknaden och för våra lösningars funktionalitet. Tack vare den nya fabriken har vi kommit närmare kunderna och leveranserna sköts kostnadseffektivt och snabbt, säger Ari Tanni.