Recticel påskyndar sina klimatåtgärder genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Recticel förstärker sitt arbete med att bekämpa klimatförändringar genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Läs om artikeln

  • Publicerad
    20 October 2022
  • Typ
    Nyheter
Recticel påskyndar sina klimatåtgärder genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi)

Recticel förstärker sitt arbete med att bekämpa klimatförändringar genom att ansluta sig till Science Based Targets-initiativet (SBTi). Det här globala projektet leder till konkreta åtgärder som gör att organisationer kan ange utsläppsminskningsmål som grundar sig i klimatvetenskapen.

Recticel intensifierar sitt arbete med en bestående positiv inverkan på miljön genom att ingå ett skriftligt åtagande till Science Based Targets-initiativet (SBTi). 

På internationella #NetZeroActionDay åtar sig Recticel att nå två mål:

  • att senast 2030 bli ett nollutsläppsföretag i Scope 1 och 2; 
  • att senast 2050 uppnå nollutsläpp i Scope 3.

Scope 1, 2 och 3 är olika sätt att kategorisera olika sorts växthusgasutsläpp som ett företag står för i sin egen verksamhet och i den bredare leverantörskedjan. Att bli ett nollutsläppsföretag innebär att Recticel's växthusgasutsläpp inte kommer att ha någon inverkan på miljön i dessa scope. 

De nya målen demonstrerar Recticel's miljömässiga ambitioner och företagets beslutsamhet att hjälpa till att påskynda de globala åtgärderna som krävs snarast för att nollutsläppsmålen ska nås senast 2050. 

Net zero logo

Vikten av isolering

Recticel fortsätter sin omvandling till ett renodlat isoleringsföretag. Företagets isoleringslösningar hjälper till att förbättra livet för nuvarande och framtida generationer tack vare en produktportfölj som gör det möjligt att minska både koldioxidutsläpp och energiförbrukning. Samtidigt är fokus för företagets verksamhet och FoU-aktiviteter att bekämpa klimatförändringarna genom att bevara naturens resurser och bidra till en allt mer cirkulär ekonomi.

Ambition och samarbete

Recticel är stolta över att ansluta sig till mer än 3 800 företag och finansinstitutioner över hela världen i en gemensam ansträngning att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer. 

Företaget kommer att anges som ”Committed” på både SBTi:s webbplats och webbplatser som tillhör SBTi:s partner CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och We Mean Business-koalitionen. Under 2023 kommer SBTi att validera Recticel's handlingsplan för att bli ett nollutsläppsföretag. 

Recticel ser fram emot att engagera partner i leveranskedjan i att gå samman och föra processen framåt. Våra resultat jämfört med målen kommer att presenteras i årsrapporten.

Mer information om SBTi finns på sciencebasedtargets.org