Recticel PIR-isolering Powerwall®+ utvecklad för ventilerade fasader håller fukten under kontroll i krävande nordiska förhållanden

I takt med att klimatet förändras kommer kraftiga regn och starkare vindar att skapa inträngande fukt, vilket kommer att innebära större utmaningar, särskilt när det gäller en byggnads fuktprestanda. PIR-isolering Powerwall®+, tillverkad i Finland, hjälper till att hålla fukten under kontroll, vilket gör att den ventilerade fasaden bättre kan stå emot växlande väderförhållanden. Powerwall®+ lämpar sig för flertal konstruktionslösningar för Br1 byggnader.

Läs om artikeln

Recticel PIR-isolering Powerwall<sup>®</sup>+ utvecklad för ventilerade fasader

Ventilerade fasader som står emot belastning, tidens tand och väderväxlingar

Till följd av klimatförändringarna kommer fuktbelastningen på byggnader att öka och torkperioderna, som är viktiga, förkortas. Byggnader utsätts för stress när utomhustemperaturen ligger runt 0 °C då uppvärmning av byggnaden sker. 

”Fasadkonstruktionen utsätts för ett brett spektrum av fuktpåkänningar. Noggrann fukthantering och materialval bidrar till ett framgångsrikt resultat. Vikten av vädertåliga material och framför allt konstruktionslösningar betonas ytterligare, eftersom de förhindrar skadliga effekter av fukt under bygg- och användningsfasen,” säger Ari Tanni, kommersiell direktör för Recticel Insulation Oy.

I en motståndskraftig konstruktion används lösningar och material som klarar överskottsfukt från periodiska fuktläckage eller exceptionella väderförhållanden. Recticel´s PIR-isoleringslösning är utvecklad för att stå emot belastning över tid och växlande väderförhållanden.

“Fasadisolering Powerwall®+ har utvecklats speciellt för krävande förhållanden. Den ventilerade fasadkonstuktionen kan hållas tunn och enkel vilket gör att risken för fel minskar och lösningen skyddar även andra konstruktioner. Produkten har en kraftig aluminiumbeläggning på båda sidor med en präglad yta som säkerställer funktionalitet även vid blåsiga byggförhållanden,“ säger Ari Tanni.

Ari Tanni, kommersiell direktör för Recticel Insulation Oy

Tack vare sin utmärkta isoleringsförmåga räcker ett 130 mm tjockt isoleringsskikt för ett U-värde på 0,17 W/(m2∙K). Formstabilitet i konstruktionen förbättras av att PIR-isoleringen har samma fuktprestanda i båda riktningarna. PIR-isoleringen som tillverkas av Recticel har en struktur med slutna celler och den absorberar inte fukt, så även med ökad isoleringstjocklek drabbas den inte av skadliga luftrörelser, dvs. konvektion.

I ventilerade fasader påverkas valet av isolering också av byggnadens höjd och brandklass. Baserad på det fullskaliga brandtestet SP Fire 105 visar att PIR-isoleringen Powerwall®+ är lämplig för de allra flesta konventionella byggnader i byggnadsbrandklasserna Br1, Br2 och Br3 och för flertal konstruktionslösningar för Br1 byggnader med en höjd på upp till 16 våningar. Se teknisk produktinformation »

Recticel PIR-isolering Powerwall®+ utvecklad för ventilerade fasader har en kraftig aluminiumbeläggning på båda sidor.

Guide för planering av ventilerade fasader

I den nya guiden för ventilerade fasader berättar Recticel hur ett hållbart fasad kommer till. Guiden innehåller, förutom produktinformation, konkret information om fördelarna med Recticel PIR-isolering samt tydliga planerings- och monteringsanvisningar.

Guiden kan laddas ner från recticelisolering.se/ventilerade-fasader

Om Recticel Insulation

Recticel är en Belgisk företagsgrupp med starkt fotfäste i Europa och runt om i världen. Koncernen har 4221 anställda i 20 länder över hela världen och 828,8 M€ konsoliderad nettoomsättning i 2020. Recticel Insulation är en del av Recticel Group, en ledande aktör inom polyuretanlösningar på den europeiska marknaden. 

Recticel Insulation erbjuder nya typer av energieffektiva isoleringslösningar och branschens bästa kunskap för att underlätta våra kunders dagliga arbete. Vårt mål är att bli den ledande experten i isoleringsbranschen och den främsta leverantören av PIR-isolering i Norden. För detta har vi utmärkta medel: en modern produktionslinje, innovativa produkter och vår expertis som säkerställer att du som kund får de bästa möjliga isoleringslösningarna.

Speciellt stolta är vi över de snabba och pålitliga leveranserna från vår fabrik i Mäntsälä, Finland. Vi har också ett viktigt mål på längre sikt. Vi vill minska byggindustrins klimatpåverkan och främja byggande av hög kvalitet tillsammans med hela isoleringsbranschen.

För mer information vänligen kontakta:

Ari Tanni, kommersiell direktör, Recticel Insulation Oy
Tel. +358 40 063 0991