Sanering av ytterväggar på radhus från 1970-talet

Ett radhusområde byggt på 1970-talet, beläget i Åggelby i norra Helsingfors, har nyligen varit föremål för en omfattande renovering där de gamla fukt- och mikrobskadade ytterväggskonstruktionerna har bytts ut helt och hållet. I samband med renoveringsarbetet har den gamla isoleringen ersatts med fuktbeständig och formstabila PIR-isolering från Recticel Insulation Oy.

Radhusbolaget är omgivet av lönnträd och har tre bostadshus med sammanlagt 11 bostadslägenheter. Som en kuriositet kan nämnas att de större lägenheterna har en egen poolavdelning, öppna utrymmen som utstrålar retrostämning och stora fönsterytor. Lägenheternas kvadratmeterpris ligger på cirka 2 500 euro, medan det genomsnittliga kvadratmeterpriset i bostadsområdet är cirka 3 500 euro.

Kundreferens | Renovering av 70-talshus | Recticel Insulation

Fukt, mikrober och dålig inomhusluft

Även om konditionskartläggningen av radhusen som byggdes 1975–76 är en dyster läsning dömdes de inte ut som oreparerbara.

Vid konditionsundersökningarna upptäcktes bland annat fukt- och mikrobskador i ytterväggskonstruktionerna och i källarväggar mot mark. Dessutom har en del av invånarna länge lidit av andningsbesvär på grund av den dåliga inomhusluften, något som tidigare reparationer inte kunnat avhjälpa.

Ari Laamanen från konsultbyrån Kolona Oy som övervakat byggnadstekniken i projektet berättar om de problem som skadorna orsakat:

"Större delen av skadorna har orsakats av de gamla riskkonstruktionerna från 1970-talet, där det har uppstått skadlig mikrobtillväxt till följd av fuktförtätning i konstruktionerna. Den alltför höga fuktigheten i konstruktionerna skapar gynnsamma förhållanden för mikrobväxtlighet som bakterier, jästsvampar och mögel. Från de skadade konstruktionerna sprider luftströmmarna orenheter, mikrobsporer och delar av svampmycel i inomhusluften."

I radhus från 1970-talet är fukt-, mögel- och inomhusluftproblem som orsakats av riskkonstruktioner tyvärr ett allmänt gissel. Majoriteten av fuktskadorna beror på byggnadsmetoder som var godkända på den tiden men som är utdömda idag och av felaktiga konstruktioner som med tiden har inverkat menligt på konstruktionens funktionsduglighet.

Enligt entreprenören Sanerakennus Oy:s projektledare Ari-Pekka Moisanen har entreprenaden verkligen inte varit enkel:

"Saneringsobjektet har varit byggnadstekniskt mycket utmanande och omfattande. Vi har inte kunnat undvika tråkiga överraskningar under resans gång, men trots utmaningarna har projektet framskridit enligt planen och vi har kunnat lösa problemen med hjälp av god sakkunskap. Stödet från en konstruktionsbyrå som kan sina saker har varit mycket viktigt i ett så här krävande projekt."

Onekligen finns det reparationsbehov även på grund av ålder i radhus som har hunnit bli 30–45 år. Det finns över 14 000 radhus i Finland som är byggda på 1970-talet, och bland dem finns det bra och hälsosamma hus som har underhållits och reparerats under åren.

Reparationsåtgärderna är allmänt sett mer ekonomiska och rimliga när det förebyggande underhållet fungerar, husbolaget håller sig uppdaterat om fastighetens skick och vidtar åtgärder i tid.

Förstklassiga material som utgångspunkt för planeringen

Alla parter i ett byggnadsprojekt vill förstås göra sitt bästa för att bli kvitt fukt- och mikrobskadorna, så att invånarna kan bo i säkra hem och andas så ren och frisk inomhusluft som möjligt.

Säkerställandet av ett högklassigt slutresultat börjar redan i planeringsfasen, som Ari Laamanen bekräftar:

Vid planeringen av projektet har kraven varit höga när det gäller alla material. Endast förstklassiga produkter har kvalificerat sig för renoveringen och ändringar har endast varit tillåtna om de har haft en förbättrande effekt på konstruktionen. God sakkunskap och kontroll över fuktfrågorna är centrala i dagens byggande. Till exempel när det gäller isoleringar har lång livslängd och goda fukttekniska egenskaper varit viktiga urvalskriterier. Recticels PIR-värmeisoleringar uppfyller kriterierna på ett utmärkt sätt.

Ari sammanfattar även vilka andra goda egenskaper hos produkten som har påverkat valet:

För det första förbättrar Recticels PIR-isolering betydligt värmeisoleringsförmågan i den gamla väggkonstruktionen och för det andra ger isoleringens yta av aluminiumlaminat en säker och diffusionstät konstruktion. Detta ökar de gamla konstruktionsdelarnas motståndskraft mot skador och inkapslar eventuella kvarvarande orenheter i konstruktionerna.

För att säkra kvaliteten har man även förstått torrkedjans betydelse på arbetsplatsen.

Entreprenören Sanerakennus Oy:s projektledare Ari-Pekka Moisanen exemplifierar:

"Under installationen använde man väderskydd, och materialen är inte utlämnade för vädrets makter, utan de förvaras i ett torrt garage."

Lätt att bygga täta konstruktioner med hållfast och slät Recticel PIR-isolering

I samband med fasadrenoveringen av radhusen har väggdelar med blandstruktur och träklädsel rivits och stommarna bytts ut. De gamla fiberbaserade mineralullsisoleringarna byttes mot Recticel PIR-isolering och socklarna höjdes. Samtidigt förnyas fönster och dörrar, bruksvattenledningarna byts ut och ventilationen förbättras.

För att inomhusluften ska bli bättre måste de nya konstruktionerna vara tillräckligt täta, så att man får kontroll över okontrollerade luftläckage. Även ventilationen måste fungera kontrollerat, så att man får tillräckligt med ersättningsluft.

Sanerakennus Oy Ari-Pekka Moisanen | Kundreferens | Recticel Insulation

I den nya fasadkonstruktionen har man fäst speciell uppmärksamhet vid noggrant genomförda och täta anslutningspunkter.

Tätheten i varje ytterväggskonstruktion har testats innan man lagt skivor på insidan, och vid spårämnesprov i samband med kvalitetsgranskningen upptäcks då även små springor, som måste lagas. Särskilt med tanke på flytet i arbetet var Recticel´s PIR-isolering ett bra val, eftersom de är lätta att installera och isoleringens utmärkta ytkvalitet och tryckhållfasthet gör det lättare att få fogarna täta. Det har nästan inte behövts några lagningar alls i efterhand. När ytan på isoleringen är riktigt slät och själva produkten är tillräckligt hård får den inte så lätt gropar eller bucklor som försämrar tätheten, säger Ari-Pekka.

Efter renoveringen är ytterväggskonstruktionen betydligt tätare. Den uppnår nu U-värdet 0,18 W/m2·K, medan den ursprungliga konstruktionens U-värde var 0,3 W/m2·K.

Smidigt samarbete och snabba isoleringsleveranser

Ari-Pekka Moisanen är mycket nöjd över samarbetet med leverantören av isoleringsmaterialet:

"Vår erfarenhet av Recticel Insulation Oy är att de är värda allt beröm. För oss är det viktigt med snabba svar och reaktioner, att leveranstiderna håller och att det är god tillgång till material. Samarbetet har varit väldigt smidigt och leveranserna snabba."

Det grönskande och fridfulla bostadsområdet är speciellt populärt hos barnfamiljer. Renoveringen startade i april 2020 och ska vara helt färdig i oktober 2020, då invånarna kan återvända hem från sina tillfälliga bostäder.

Tack vare den högklassiga renoveringen får radhusbolagets invånare njuta av ett hälsosamt och tryggt boende i många årtionden framöver.

Kundreferens | Renovering av 70-talshus | Recticel Insulation

Produkter som använts

Eurothane EWall

Eurothane® EWall

Eurothane® EWall är en högeffektiv PIR-isoleringsskiva med spontade kanter och en yta med diffusionstätt laminat. Tunn, hållfast och effektiv PIR-isolering med förstklassig ytbeläggning. En produkt som gör installationen enkel och snabb.

Isoleringsskivan kapas enkelt för olika regelavstånd t. ex. 600 c/c. Se manual för optimering av kapning och andra tips. 
Produkten kan användas för flertal olika ändamål som inbyggdisolering och ska täckas av t. ex. gipsskiva eller annat material (A2-s1,d0 eller K210/B-s2,d0).

Eurothane® Ewall är SP Fire 105 testad och godkänd med tegel beklädnad med ett ventilerat utrymme på max 50 mm.

Eurothane® Ewall rekomenderas i ventilerade fasader med tegelbeklädnad denna lösning är SP Fire testad och godkänd. Observera att Recticel Insulation rekommenderar inte och tillåter inte Eurothane® Ewall med flerskiktsfolie som yttre isoleringsskitkt i kombination med andra material i ventilerade fasadkonstruktioner. Recticel Insulation rekommenderar istället att använd Powerwall® S, Powerwall® + eller Powerwall® PRO till ventilerade konstruktioner.

Läs om produkten

Vill du veta mer om PIR-isoleringslösningar eller behöver du teknisk hjälp med ditt projekt?

Vi hjälper dig gärna.

Ta kontakt! arrow_forward