Vad är U-värde?

U-värdet är isoleringsvärdet för en byggnadsdel (t.ex. tak eller vägg). U-värdet anges i W /m²K. U-värdet för en byggnadsdel anger hur mycket värme som försvinner per sekund och per kvadratmeter om temperaturskillnaden mellan insida och utsida är 1 °C. U är symbolen för värmegenomgångskoefficienten. U-värdet fastställs av de materialskikt som byggnadsdelen består av: varje materials tjocklek och lambdavärde.