Varför monteras ibland Eurowall i två skikt?

Två skikt innebär att skarvarna i det första skiktet täcks av det andra skiktet Eurowall. Det är inget krav att Eurowall ska monteras i två sikt, eftersom Eurowall redan är spontad för att ge bra vindmotstånd.