Vilken är skillnaden mellan U-värde och R-värde?

För U-värden beaktas byggnadens alla delar, inklusive infästningar, köldbryggor, installationer etc. Dessa värden fås genom beräkningar. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar byggnadens yttre. R-värdet står för värmemotstånd och anges för själva isoleringsskivan, där tjockleken (i meter) delas med värmeledningsförmågan (lambdavärdet, W/ mk). Ju högre R-värde desto bättre isolering.