Vilken sida av Eurowall-skivan ska vändas mot luftspalten?

Den matta sidan är alkaliresistent och ska placeras mot det inre spaltskiktet. Den blanka sidan placeras mot luftspalten.